Yeni Dönem Kayıtları Başladı

Erken kayıt avantajından faydalanmak için hemen ön kayıt formunu doldurun size uygun okulumuz ile ilgili detaylı bilgi verelim.

BÖLÜMLERİMİZ:


1 - Hemşire Yardımcısı Görev Tanımı

a) Hasta odasının düzenini ve temizliğinin yapılmasını sağlar.

b) Hastanın yatağını yapar,

c) Hasta güvenliğinin sağlanmasına yardım eder.

ç) Hastanın tedavi planında yer alan ve hemşirenin uygun gördüğü oral ilaçları hastaya verir.

d) Hastanın kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerinin karşılanmasına yardım eder.

e) Hastanın deri bütünlüğünü gözlemleyerek hemşireye bilgi verir.

f) Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem sonrasında giyinmesine yardım eder.

g) Yatak yarasını önlemeye yönelik koruyucu işlemlerde hemşireye yardım eder.

ğ) Hastanın günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesine yardım eder.

h) Yataktan kalkamayan veya kalkması uygun görülmeyen hastanın boşaltımına yardımcı olur, varsa boşaltımla ilgili sorunlarını hemşireye bildirir.

ı) Hastanın idrar torbasını boşaltır veya değiştirir.

i) Hastadan steril olmayan idrar örneği ve dışkı örneği alır.

j) Hastanın beslenme programına uygun olarak beslenmesine yardımcı olur.


2 - Sağlık Bakım Teknisyeni Görev Tanımı

Sağlık Bakım Teknisyeni, sağlık meslek liselerinin sağlık bakım teknisyenliği programından mezun olup, en az tekniker düzeyindeki sağlık meslek mensuplarının nezaretinde yardımcı olarak çalışan; hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık meslek mensubudur.
Özel hastane ve poliklinikler, devlet ve üniversite hastaneleri, özel ambulans servisleri ve özel tıp merkezlerinin acil servis ve yoğun bakım alanları Sağlık Bakım Teknisyenleri’nin çalışma alanlarıdır.

 

Sağlık Bakım Teknisyenliği’nin Gerektirdiği Özellikler Nelerdir?
• İnsanlara yardım etmekten memnuniyet duyan,
• Ekip çalışmasına yatkın,
• Sorumluluk sahibi ve iş disiplinini benimseyen,
• İnsanlarla rahat iletişim kurarak onlara karşı dikkatli, temiz, titiz, soğukkanlı ve sabırlı bir yaklaşımı benimseyen,
• Zamanı uygun bir şekilde koordine eden,
• Fen bilimleriyle ilgili ve teknolojik gelişmelere açık,
• Acil durumlarda hızlı ve doğru karar verebilen,
• Bedenen ve ruhen sağlıklı,
• Kapalı ve açık ortamlarda çalışabilecek
kişiler olmalıdır.

Sağlık Meslek Lisesi Sağlık Bakım Teknisyenliği Eğitimi Süresi Ve İçeriği Nasıldır?Bölümün eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince kültür dersleri, sağlık mesleği ile ilgili temel bilim dersleri; Anatomi-Fizyoloji, Dahiliye Hastalıkları Bakımı, Cerrahi Hastalıkları Bakımı, Çocuk Sağlığı Hastalıkları Bakımı, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri gibi uygulama dersleri okutulmaktadır. Bölümümüzde hem teorik hem uygulamalı eğitim verilmektedir.