İnsanların karşılaştıkları problemleri çözme yeteneğini belirleyen  zeka,  kişileregöre farklılıklar gösterir. Bu da kişinin eğitim öğretim sürecindeki başarılı olacağı alanları, gelecekteki üniversite, meslek ve kariyerini önemli ölçüde etkiler.

Öğrencilerde karşılaşılan zeka türleri;

  1. Sözel- Dilsel Zeka
  2. Görsel- Mekansal Zeka
  3. Bedensel- Kinestetik Zeka
  4. Mantıksal- Matematiksel Zeka
  5. Sosyal Zeka
  6. Kişisel- İçsel Zeka
  7. Müziksel- Ritmik Zeka
  8. Doğa Zekası
  9. Okuma Zekası

Özel Başer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerin bireysel farklılıkları da dikkate alınarak çoklu zeka teknikleri ile öğrenciye uygun eğitim programları planlanabilmektedir.