‘Eğitimde Yeniliklerin Adresi’

Okulumuz, öğrencilerimizi milli ve manevi değerlere sahip, geleceğin bilgili, kültürlü, başarılı bireyleri olarak yetiştirmek amacıyla 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Bakırköy’de, Özel Valide Sultan Anadolu Kız Lisesi adı altında hizmete açılmış, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Başer Anadolu Lisesi olarak karma eğitime geçmiştir.

Öğrencilerimizin akademik başarısını yüksek tutmak için okulumuzda yoğun ders programları, etüt çalışmaları, bireysel takviye çalışmaları yapılmıştır. Sınıflarımız ve laboratuvarlarmız teknolojik bakımdan donanımlı hale getirilmiş, akıllı tahta sistemleri ile Fatih Projesi ve EBA ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın hedefleri ve uygulamaları içerisinde öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak,  görerek öğrenmelerini sağlamaya büyük hassasiyet gösterilmiştir. Yüksek öğretime yerleştirmede başarılı  sonuçlar elde edilmiştir.

Günümüzde ve gelecekte gelişmiş bir Türkiye’yi inşa edecek, gelecek nesillerimizi Dünya’ya hakim kılacak en önemli unsur eğitimdir. Eğitim yoluyla gençlerimize kazandıracağımız vizyon, onları ülkemizin hayallerini gerçeğe dönüştüren sağlam bir toplum, güçlü bir ekonomi, gelişmiş bir kültüre sahip, Dünya milletlerine öncülük eden bir konuma getirecektir. Bu hedeflere ulaşabilmek için yeni nesilleri bilgi temeli sağlam, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerle donanmış güçlü kişilikler olarak yetiştirmeliyiz.

Bilgi çağını  hızlı bir şekilde geride bırakmakta olduğumuz dijital bir çağın eşiğindeyiz. Bu hızlı gelişime yetişebilmek için çalışmaların ve hedeflerin sürekli gözden geçirilmesi, yenilenmesi elzem hale gelmiştir. Böylece çocuklarımızı çağın bilgi düzeyine, yoğun ve rekabetçi dünyasına hazır hale getirmiş olacağız.

BAŞER EĞİTİM KURUMLARINDA  2023 EĞİTİM VİZYONUNA UYGUN ÇAĞDAŞ EĞİTİM:

Özel Başer Anadolu Lisesi,  öğrencilerini 2023 Eğitim Vizyonuna uygun,  çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, bilimsel çalışmalara duyarlı, kültürlü ve ahlaklı bireyler olarak yetiştirir. Öğrenciyi merkez alarak, onu ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirir. Teoriyi pratiğe dönüştürme yeteneği kazanan ve gereksinim duyduğu becerileri geliştirme eğitimi kazandırır. Öğrenciyi evrensel insanlık değerleriyle donatır, ahlaklı davranmayı ilke edinmiş,  kendini bilen ve tanıyan, bireyler olarak yetiştirir. Milli, ahlaki, manevi ve insani değerlerimizi yaşantılarında kullanabilme becerileri kazandırır.

KAZANIM TEMELLİ EĞİTİM:

MEB derslere göre müfredat  konularını  belirlerken öğrencilerin süreç sonunda kazanacağı bilgi ve becerileri belirler. Özel  Başer Anadolu Lisesinde  Öğrenciler,  bir taraftan Atatürk İlke ve İnkılaplarını, milli ve manevi değerleri öğrenirken diğer taraftan günümüz dünyasına ayak uydurabilmeyi, çağın ve geleceğin insanı olabilmeyi öğrenirler. Aynı zamanda derslerde öğrendikleri teorik bilgileri günlük hayatta kullanabilme becerilerini kazanırlar. Örneğin Coğrafya dersinde öğrenci Dünyanın yıllık hareketini öğrenirken aynı zamanda yıl içinde mevsimlere göre yaşadığı değişimlerin nereden kaynaklandığını bilmiş olur.  Öğrenciler öğrendikleri, elde ettikleri bilgilerle hayata hazırlanırlar. Bir nevi öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürme sanatını elde ederler.

BİREYSEL FARKLILIKLARA UYGUN EĞİTİM:

İnsanlar sorunları çözmede farklı zeka türlerine sahip doğdukları gibi ilgi ve yetenekleri, davranış özellikleri, insanlarla iletişimleri de birbirlerinden farklı olarak dünyaya gelir, kişisel gelişim gösterirler. Okulların bir görevi de rehberlik boyutunu ilgilendiren bu konularda öğrencinin kişisel özelliklerini analiz ederek ondaki farklılıkları tespit etmek ve buna uygun bireysel  çözümler üretmektir.

Özel Başer Anadolu Lisesi  öğrenci merkezli butik bir okul olduğu için öğrencilerin sorunlarının çözümünde aileyi de sürecin içine katarak sonuç odaklı çözümler sağlamaktadır.

ÇOKLU ZEKA EĞİTİMİ;

İnsanların karşılaştıkları problemleri çözme yeteneğini belirleyen  zeka,  kişileregöre farklılıklar gösterir. Bu da kişinin eğitim öğretim sürecindeki başarılı olacağı alanları, gelecekteki üniversite, meslek ve kariyerini önemli ölçüde etkiler. Öğrencilerde karşılaşılan zeka türleri;

 1. Sözel- Dilsel Zeka
 2. Görsel- Mekansal Zeka
 3. Bedensel- Kinestetik Zeka
 4. Mantıksal- Matematiksel Zeka
 5. Sosyal Zeka
 6. Kişisel- İçsel Zeka
 7. Müziksel- Ritmik Zeka
 8. Doğa Zekası
 9. Okuma Zekası

Özel  Başer Anadolu Lisesinde öğrencilerin bireysel farklılıkları da dikkate alınarak çoklu zeka teknikleri ile öğrenciye uygun eğitim programları planlanabilmektedir.

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK EĞİTİMİ:

Lise öğrencileri okulda gördükleri eğitimin yanında bir taraftan da üniversiteye gitmeyi hayal ederler ve çalışmalarını bunun üzerine kurarlar.

Özel Başer Anadolu Lisesinin bir hedefi de  öğrenciyi 9. Sınıftan itibaren üniversite sınavlarına hazırlamak, onu bilgi ve soru çözme becerisi bakımından geliştirerek ideal seviyeye kavuşturmaktır. Öğrencilere konular öğretilirken test uygulamaları ve deneme sınavları ile gelişmesini sağlamaktır.

12. sınıfta ise  öğrencilerimiz,  üniversiteye hazırlık kurs ve takviye programları, alanında uzman, deneyimli öğretmenler, zengin kaynak ve doküman desteği, etüt ve birebir derslerle, öğrencinin kişisel gelişimini programlayan ve takip eden bireysel rehberlik ve danışmanlık sistemi ile üniversiteye hazırlanmaktadır.

YABANCI DİL EĞİTİMİ:

Özel Başer Anadolu  Lisesi’nde Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı koordinatörlüğünde birinci yabancı dil olarak İngilizce, ikinci yabancı dil olarak seçmeli  Arapça ve Almanca ile isteğe bağlı olarak farklı dil eğitimleri verilmektedir.

Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz İngilizce’yi  rahatlıkla konuşabilecek, kullanabilecek  düzeye geleceklerdir. Seçmeli olarak alacağı ikinci yabancı dili ise en az kendini ifade edebilecek ve karşısındakini  anlayabilecek düzeyde öğrenecektir. Tüm sınıf seviyelerinde kullanılan kitaplar “Avrupa Konseyi Yabancı Diller Ortak Kriterlerine” uygun olarak seçilmiştir.

Önemli olan, öğrencilerimize yabancı dilleri sevdirmek ve yabancı dil öğreniminin globalleşen hayat şartlarından biri olduğunu anlatabilmektir.

Akıllı tahta ve online sistemler kullanılarak renklendirilen ve hareketlendirilen derslerimize öğrencilerimizin daha istekli katılmaları sağlanmaktadır.

Öğrenim hedeflerimiz öğrencilerin amaç, ilgi ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak, öğrencinin dil bilimi alanında edindiği bilgiler ve teoriler, günlük yaşamlarında da uygulanmasına yardımcı olacak şekilde belirlenmiştir.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ:

Özel Başer Anadolu Lisesinde  Psikolojik Danışmanlık faaliyetleri kapsamında,

 • Öğrenci kariyer danışmanlığı
 • Yeterlilik temelli değerlendirme sistemi
 • Öğrenci başarısını izleme, takip ve öğrenci gelişim planları
 • Okul veli ilişkileri, veli eğitimi ve bilgilendirme
 • Meslek tanıtımı ve üniversite bilgilendirme
 • Üniversiteye hazırlık programları
 • Bireysel danışmanlık, öğrenmeyi öğretme ve grup terapileri uygulamaları ile kişisel gelişimlerinin tamamlanmasında destek çalışmaları yapılmaktadır.

ÖZEL BAŞER ANADOLU LİSESİNDE  ÖĞRENCİLERİMİZİN FAYDALANMALARI VE KENDİLERİNİ GELİŞTİREBİLMELERİ İÇİN;

– Tasarım ve beceri atölyeleri,

– Robotik kodlama laboratuarları, ?

– Okuma kültürü ve becerisi kazanacağı zengin kütüphane,

– Çalışma salonları, etüt odalarında öğretmen gözetiminde çalışmalar,

– Dil ve edebiyat sohbetleri,

-Drama çalışmaları,

– Müzik, resim ve geleneksel sanatlarımıza yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Böylece Özel Başer Anadolu Lisesi öğrencileri,  ders dışı faaliyetlerle kendisini teknik ve kültürel açıdan geliştirirken diğer taraftan da çeşitli hobi çalışmaları ile sanatsal beceriler kazanabilmektedir.

İletişim Formu Whatsapp Mesaj