Özel Başer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Yardımcı sağlık personelleri, sağlık hizmetlerinin etkin bir biçimde sunulmasında önemli basamaklardan biridir. Sağlık hizmetlerinin verilme sürecinde hekimler kadar iyi yetiştirilmiş yardımcı sağlık personellerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Yardımcı sağlık personellerinin yetiştirilmesiyle görevlendirilen bir sağlık meslek lisesi olarak Özel Başer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı’nda hizmete başladı.

Uzman eğitimci kadromuzla öğrencilerimize mesleki beceri kazandırma ve öncelikle de mesleklerini sevdirip başarılı hale gelmelerini hedefliyoruz.

Vizyonumuz

Öğrenmenin temel ihtiyaç kabul edildiği bir ortamda sağlıksal, kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklerde başarılı; sağlık hizmetleri alanlarında uluslararası niteliklerde faaliyet gösteren ve her şeyden önce dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin mesleğini icra eden öğrenciler yetiştirmek; onları yükseköğretime hazırlamak ve sağlık alanındaki paydaşların gereksinimlerini hızlı, kaliteli ve etkili çözümlerle karşılayan öncü bir lise olmaktır.

Misyonumuz

Türk Milli Eğitiminin temel amaçları, sağlık eğitiminin özel amaçları, ülkemizin temel değerleri ve stratejisine uygun eğitim-öğretim sunmak; sağlık bilgisi, becerileri ve uygulamaları ile donatılmış; insanlığa ve ülkesine karşı sorumluluklarını bilen; Atatürk İlke ve İnkılapları’na bağlı; din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin ekip anlayışıyla çalışabilen; çağdaş bilgi ve teknolojiyi kullanabilen, bilgiye dayalı sağlık bakımı hizmeti sunabilen; donanımlı, profesyonel sağlık personeli yetiştirmektir.