Okulumuz, öğrencilerimizi milli ve manevi değerlere sahip, geleceğin bilgili, kültürlü, başarılı bireyleri olarak yetiştirmek amacıyla 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Bakırköy’de, Özel Valide Sultan Anadolu Kız Lisesi adı altında hizmete açılmış, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Başer Anadolu Lisesi olarak karma eğitime geçmiştir.

Öğrencilerimizin akademik başarısını yüksek tutmak için okulumuzda yoğun ders programları, etüt çalışmaları, bireysel takviye çalışmaları yapılmıştır. Sınıflarımız ve laboratuvarlarmız teknolojik bakımdan donanımlı hale getirilmiş, akıllı tahta sistemleri ile Fatih Projesi ve EBA ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın hedefleri ve uygulamaları içerisinde öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak, görerek öğrenmelerini sağlamaya büyük hassasiyet gösterilmiştir. Yüksek öğretime yerleştirmede başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

Günümüzde ve gelecekte gelişmiş bir Türkiye’yi inşa edecek, gelecek nesillerimizi Dünya’ya hakim kılacak en önemli unsur eğitimdir. Eğitim yoluyla gençlerimize kazandıracağımız vizyon, onları ülkemizin hayallerini gerçeğe dönüştüren sağlam bir toplum, güçlü bir ekonomi, gelişmiş bir kültüre sahip, Dünya milletlerine öncülük eden bir konuma getirecektir. Bu hedeflere ulaşabilmek için yeni nesilleri bilgi temeli sağlam, özgüveni yüksek güçlü kişilikler olarak yetiştirmeliyiz.

Okullar sadece ders odaklı kurumlar olarak kalırlarsa birer kursa dönüşürler. Oysa eğitim öğretim faaliyetleri okullarda bir bütün olmalı ve derslerin yanında öğrencilerin sosyal faaliyetlere kulüp faaliyetlerine, sosyal sorumluluk gerektiren konularda farkındalıklarını artıracak eğitim faaliyetlerine de katılmaları, milli manevi değerleri kazanmaları adına özel çalışmalar yapılmalıdır.

Özel Başer Anadolu Lisesi, güçlü eğitim kadrosu, öğrenciyi merkez alan eğitim ve destek programları, çağdaş bir rehberlik anlayışı, değişen sistemlere uyum sağlama yeteneklerini kazandıracak vizyon çalışmaları, modern fiziki yapısıyla gençlerimizin mevcut eğitim öğretim ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda günümüz eğitim sisteminin zorunluluklarını gözeterek onları üniversiteye hazırlamaktadır.

Bilgi çağını hızlı bir şekilde geride bırakmakta olduğumuz dijital bir çağın eşiğindeyiz. Bu hızlı gelişime yetişebilmek için çalışmaların ve hedeflerin sürekli gözden geçirilmesi, yenilenmesi elzem hale gelmiştir. Böylece çocuklarımızı çağın bilgi düzeyine, yoğun ve rekabetçi dünyasına hazır hale getirmiş olacağız.

                                                                                                      Ersan KARAİSMAİL

                                                                                                                  Okul Müdürü

İletişim Formu Whatsapp Mesaj