MEB derslere göre müfredat konularını  belirlerken öğrencilerin süreç sonunda kazanacağı bilgi ve becerileri belirler. Özel Başer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde  Öğrenciler,  bir taraftan Atatürk İlke ve İnkılaplarını, milli ve manevi değerleri öğrenirken diğer taraftan günümüz dünyasına ayak uydurabilmeyi, çağın ve geleceğin insanı olabilmeyi öğrenirler. Aynı zamanda derslerde öğrendikleri teorik bilgileri günlük hayatta kullanabilme becerilerini kazanırlar.

Örneğin Coğrafya dersinde öğrenci Dünyanın yıllık hareketini öğrenirken aynı zamanda yıl içinde mevsimlere göre yaşadığı değişimlerin nereden kaynaklandığını bilmiş olur.  Öğrenciler öğrendikleri, elde ettikleri bilgilerle hayata hazırlanırlar. Bir nevi öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürme sanatını elde ederler.